model:Reika Nagase

photo:Kyotaro Nakayama

hair:Masashi Konno

make:Maiko Iwashita