model:Kanako

direction:fab relation

photo:Naoki Usuda

hair&make:Shogo Haenuki